Klaster ekološke poljoprivrede

+385 099 261 5807klaster ekološke poljoprivrede kontakt
Ekološka poljoprivreda u Hrvatskoj
Klaster ekološke poljoprivrede

Klaster predstavlja mjesto povezivanja različitih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, kupaca ekoloških poljoprivrednih proizvoda, proizvođača sjemena, poljoprivredne mehanizacije, repromaterijala te znanstvenih institucija i sličnih pružatelja usluga, koji djeluju u sektoru ekološke poljoprivredne proizvodnje ili koriste ekološke poljoprivredne proizvode za hranu ili za daljnu preradu.

Udruga ekoloških poljoprivrednika
Klaster ekološke poljoprivrede

Klaster predstavlja mjesto povezivanja različitih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, kupaca ekoloških poljoprivrednih proizvoda, proizvođača sjemena, poljoprivredne mehanizacije, repromaterijala te znanstvenih institucija i sličnih pružatelja usluga, koji djeluju u sektoru ekološke poljoprivredne proizvodnje ili koriste ekološke poljoprivredne proizvode za hranu ili za daljnu preradu.

Udruga ekoloških poljoprivrednika

Klaster ekološke poljoprivrede

Zašto klaster?
Klaster ekološke poljoprivrede osnovan je kao strukovna i interesna udruga sredinom 2013. godine. Klaster predstavlja mjesto povezivanja različitih poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, kupaca ekoloških poljoprivrednih proizvoda, proizvođača sjemena, poljoprivredne mehanizacije, repromaterijala i sl., te znanstvenih institucija i sličnih pružatelja usluga, koji djeluju u sektoru ekološke poljoprivredne proizvodnje ili koriste ekološke poljoprivredne proizvode za hranu ili za daljnu preradu. Klaster svojim članovima pruža podršku, edukaciju i savjetovanje u segmentima kao što je uspostava i organiziranje novog ekološkog poljoprivrednog gospodarstva, prelazak s konvencionalne na ekološku poljoprivredu, proces certificiranja, pa sve do načina uzgoja, prerade, transporta te prodaje ekoloških proizvoda. Osnovno područje djelovanja klastera je promocija ekološke poljoprivrede, njenih efekata i vrijednosti za društvo i prirodu. Klaster se bavi edukacijom, informiranjem i komuniciranjem u pogledu  razmjene iskustava, dobre poljoprivredne prakse, te novih znanja i vještina s ciljem poboljšanja konkurentnosti ekoloških proizvođača prilikom nastupa na domaćim i stranim tržištima. Svi članovi klastera imaju korist od ovakvog načina udruživanja, jer na jednom mjestu dolazi do direktnog spajanja svih članova lanca vrijednosti u ekološkoj poljoprivredi.

Od teorije do prakse – uspješna ekološka poljoprivredna proizvodnja
Klaster djeluje na području edukacije o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i sličnih sustava kao što su biološko-dinamička poljoprivreda, permakultura i dr. Edukacije uključuju organizaciju konferencija, različita predavanja, seminare i radionice  koje se održavaju za poljoprivredne proizvođače, studente, učenike i sve druge zainteresirane sudionike. Teorijski dijelovi obrazovnih programa polaznicima pružaju stručna znanja o osnovnim načelima ekološke poljoprivrede, te o važećim zakonima i propisima kojima je regulirana. Praktični dijelovi edukacijskog programa održavaju se na pokaznim farmama koje služe kao ogledni primjer poljoprivrednog gospodarstva s biljnom i stočarskom proizvodnjom. Zainteresirani iz prve ruke mogu steći potrebna znanja i vještine za uspješno obavljanje poljoprivrednih djelatnosti te organiziranje i vođenje ekološkog poljoprivrednog gospodarstva. Klaster također organizira i putovanja i posjete poljoprivrednim gospodarstvima, farmama i imanjima u drugim državama kako bi se omogućila razmjena znanja, iskustva i dobre poljoprivredne  prakse.

Gdje i kako početi?
Naš stručni tim članovima klastera pomaže da poboljšaju postojeću poljoprivrednu proizvodnju.  Klaster putem udruženih tvrtki pruža usluge savjetovanja kao što su osmišljavanje, organiziranje i uspostava nove ekološke poljoprivredne proizvodnje, izrada poslovnog i marketinškog plana, pomaže u pronalaženju izvora financiranja za investicije i poslovanje kroz projekte, kreditna ili bespovratna sredstva.  Osim toga klaster postojećim proizvođačima pomaže u procesu ekološke certifikacije, odnosno tokom prelaska s konvencionalne na ekološku poljoprivrednu proizvodnju.

Zajedno je jeftinije – povezivanje proizvođača različitih sektora
Povezani proizvođači nude veće količine proizvoda, lakše pronalaze kupce na tržištu, te postižu bolje uvjete u plasmanu proizvoda te u nabavi potrebnih usluga i roba. Klaster povezuje ekološke poljoprivrednike s različitim specijaliziranim poduzećima koja se bave proizvodnjom i prodajom sadnog materijala (sjemena i presadnica), proizvođačima staklenika i plastenika, poljoprivredne mehanizacije, repromaterijala i sl. te im omogućava bolje uvjete nabave potrebne mehanizacije, roba i usluga. Poticanjem njihove međusobne komunikacije, poljoprivrednicima se olakšava pronalazak i nabava potrebnih sredstava za ekološku poljoprivrednu proizvodnju te se bitno skraćuje put od proizvođača do potrošača.

Tko će kupiti moje proizvode?
Stvaranje tržišta ekoloških proizvoda
Učlanjenjem u klaster za ekološku poljoprivredu, svim članovima se olakšava izlazak na domaće i strano tržište.  Obzirom da su manjak ili neorganiziranost otkupnih stanica i tržišta vrlo česti problem, klaster svojim članovima nudi pomoć prilikom nalaženja kupaca za ekološke proizvode. Promocijom ekološki proizvedenih poljoprivrednih proizvoda visoke kvalitete, povećanjem količina proizvoda, stvaranjem novih prodajnih kanala, širenjem postojećih i otvaranjem novih tržišta olakšava se kontakt s krajnjim potrošačima i postiže bolji plasman proizvoda na tržištu.

U skladu s prirodom
Djelovanje klastera usmjereno je na zaštitu okoliša, jer svojim pristupom poljoprivrednoj proizvodnji, smanjuje onečišćenje umjetnim gnojivima i kemijskim sredstvima za zaštitu bilja. S druge strane potiču se prirodni procesi, povećanje biološke raznolikosti te zatvaranje ciklusa kruženja tvari i energije, kojim se postiže i određeni stupanj samoodrživosti poljoprivrednog gospodarstva.

Statut Klastera ekološke poljoprivrede
statut_kep.pdf (2.37 MB)